Sayın ziyaretçi, kullanmakta olduğunuz internet tarayıcısı sürümü desteklenmediği için sitemizin kullanımında aksaklıklar yaşayabilirsiniz. Sorun yaşamamak için lütfen tarayıcınızı güncelleyiniz.

Yatırımcı İlişkileri

Borçlanma Aracı Açıklamaları

Bono İhracının Tamamlanması

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/07/2020 tarih ve 41/842 sayılı kararı kapsamında Şirketimizce yurt içinde 70.000.000 TL nominal değer ve 100 gün vadeli borçlanma aracı halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle tamamlanmıştır.

Kamu Bilgilendirme Platformu’nda yayınlanan ilgili duyuruya ulaşmak için tıklayınız.

Tarih: 22.02.2021

Borçlanma aracı ihracı için SPK başvuru onayı

Şirket Yönetim Kurulu'nun 3 Nisan 2020 tarihli, 2020/80 no.lu Yönetim Kurulu Kararı ile, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde 900.000.000 TL'ye kadar borçlanma araçlarının yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış yöntemi ile ihraç edilmesi kararına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan 29 Haziran 2020 tarihli başvuruya ait 09.07.2020 tarihinde onaylanan ihraç belgesi bilgilerinize sunulur.

Kamu Bilgilendirme Platformu’nda yayınlanan ilgili duyuruya ulaşmak için tıklayınız.

Tarih: 14.07.2020

İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

Yurtiçinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç izin belgesi ve başvuru formumuza ilişkindir.

Kamu Bilgilendirme Platformu’nda yayınlanan ilgili duyuruya ulaşmak için tıklayınız.

Tarih: 13.07.2020

Borçlanma aracı ihracı için SPK başvurusu

Şirket Yönetim Kurulu'nun 3 Nisan 2020 tarihli, 2020/80 no.lu Yönetim Kurulu Kararı ile, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde 900.000.000 TL'ye kadar borçlanma araçlarının yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış yöntemi ile ihraç edilmesi kararına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan 29 Haziran 2020 tarihli başvuruya ait başvuru formu ile ihraç belgesi bilgilerinize sunulur.

Kamu Bilgilendirme Platformu’nda yayınlanan ilgili duyuruya ulaşmak için tıklayınız.

Tarih: 06.07.2020

Borçlanma aracı ihracı için SPK başvurusu

Şirket Yönetim Kurulu'nun 3 Nisan 2020 tarihli, 2020/80 no.lu Yönetim Kurulu Kararı ile, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde 900.000.000 TL'ye kadar borçlanma araçlarının yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış yöntemi ile ihraç edilmesi kararına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan 29 Haziran 2020 tarihli başvuruya ait ihraç belgesi bilgilerinize sunulur.

Kamu Bilgilendirme Platformu’nda yayınlanan ilgili duyuruya ulaşmak için tıklayınız.

Tarih: 05.07.2020

Borçlanma aracı ihracı için SPK başvurusu

Şirketimizin 30 Haziran 2020 tarihli özel durum açıklamasında, Şirket Yönetim Kurulu'nun 3 Nisan 2020 tarihli, 2020/80 no.lu Yönetim Kurulu Kararı ile, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde 900.000.000 TL'ye kadar borçlanma araçlarının yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış yöntemi ile ihraç edilmesi kararı aldığı bildirilmişti. Bu hususta Sermaye Piyasası Kurulu'na 29 Haziran 2020 tarihinde başvuru yapılmıştır.

Kamu Bilgilendirme Platformu’nda yayınlanan ilgili duyuruya ulaşmak için tıklayınız.

Tarih: 03.07.2020

Yurt içinde 900.000.000 TL?ye kadar borçlanma araçlarının ihraç edilmesine ilşkin Yönetim Kurulu Kararı

Şirketimizin 3 Nisan 2020 tarihli, 2020/80 no.lu Yönetim Kurulu Kararı ile, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde 900.000.000 TL'ye kadar borçlanma araçlarının yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış yöntemi ile ihraç edilmesine karar verilmiştir.

Kamu Bilgilendirme Platformu’nda yayınlanan ilgili duyuruya ulaşmak için tıklayınız.

Tarih: 30.06.2020

İhraç Belgesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.04.2019 tarih ve 23/510 sayılı kararı ile yurt içinde halk arz edilmeksizin veya yurt dışında ihraç edilecek ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin ihraç belgesinde belirtilmiş olan yetkili kuruluş 17.03.2020 tarihi itibarıyla Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak güncellenmiş olup ekte bilgilerinize arz olunmaktadır.

Kamu Bilgilendirme Platformu’nda yayınlanan ilgili duyuruya ulaşmak için tıklayınız.

Tarih: 20.03.2020

TRFGVYO81919 ISIN Kodlu Finansman Bonosu İtfası

Şirketimizce, 22.05.2019 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 78 gün vadeli, TRFGVYO81919 ISIN Kodlu, 40.000.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.

Kamu Bilgilendirme Platformu’nda yayınlanan ilgili duyuruya ulaşmak için tıklayınız.

Tarih: 09.08.2019

Bono İhracının Tamamlanması

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18/04/2019 tarih ve 23/510 sayılı kararı kapsamında Şirketimizce yurt içinde 40.000.000,-TL nominal değer ve 78 gün vadeli borçlanma aracı halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle tamamlanmıştır.

Kamu Bilgilendirme Platformu’nda yayınlanan ilgili duyuruya ulaşmak için tıklayınız.

Tarih: 23.05.2019

Bono İhracının Tamamlanması

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18/04/2019 tarih ve 23/510 sayılı kararı kapsamında Şirketimizce yurt içinde 40.000.000,-TL nominal değer ve 78 gün vadeli borçlanma aracı halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle tamamlanmıştır.

Kamu Bilgilendirme Platformu’nda yayınlanan ilgili duyuruya ulaşmak için tıklayınız.

Tarih: 23.05.2019

TRFGVYA41912 ISIN Kodlu Bono İtfası

Şirketimizce, 18.12.2018 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 120 gün vadeli, TRFGVYA41912 ISIN Kodlu, 70.000.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.

Kamu Bilgilendirme Platformu’nda yayınlanan ilgili duyuruya ulaşmak için tıklayınız.

Tarih: 19.04.2019

Sermaye Piyasası Kurulu İhraç İzin Belgesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.04.2019 tarih ve 23/510 sayılı kararı ile yurt içinde halk arz edilmeksizin veya yurt dışında ihraç edilecek ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin ihraç belgesi bilgilerinize arz olunmaktadır.

Kamu Bilgilendirme Platformu’nda yayınlanan ilgili duyuruya ulaşmak için tıklayınız.

Tarih: 19.04.2019

İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

Şirketimiz tarafından bir sene içerisinde yurt içinde halka arz edilmeksizin, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara ihraç edilmek üzere toplam 380.000.000-TL (üçyüzseksenmilyon Türk Lirası) tutarına kadar borçlanma aracı ihracı başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.04.2019 tarih ve 23/510 sayılı kararı ile onaylanmıştır. İlgili karar ve İhraç Başvuru Formumuz bilgilerinize arz olunmaktadır.

Kamu Bilgilendirme Platformu’nda yayınlanan ilgili duyuruya ulaşmak için tıklayınız.

Tarih: 18.04.2019

TRFGVYA11923 ISIN Kodlu Bono İtfası

Şirketimizce, 23.10.2018 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 92 gün vadeli, TRFGVYA11923 ISIN Kodlu, 50.000.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir

Kamu Bilgilendirme Platformu’nda yayınlanan ilgili duyuruya ulaşmak için tıklayınız.

Tarih: 25.01.2019

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Devir alınan Güven Varlık Yönetim A.Ş. tarafından ihraç edilen TRFGVYA41912 ISIN Kodlu bono kaydı

Kamu Bilgilendirme Platformu’nda yayınlanan ilgili duyuruya ulaşmak için tıklayınız.

Tarih: 23.01.2019

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Devir alınan Güven Varlık Yönetimi A.Ş. tarafından ihraç edilen TRFGVYA11923 ISIN Kodlu bono kaydı

Kamu Bilgilendirme Platformu’nda yayınlanan ilgili duyuruya ulaşmak için tıklayınız.

Tarih: 23.01.2019

İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

Güven Varlık Yönetim A.Ş. nin Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. ne devir olması nedeni ile İhraç tavan bilgilerinin aktarımı.

Kamu Bilgilendirme Platformu’nda yayınlanan ilgili duyuruya ulaşmak için tıklayınız.

Tarih: 23.01.2019

TRFGVYA11915 ISIN Kodlu Bono İtfası

Şirketimizce, 03.10.2018 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 96 gün vadeli, TRFGVYA11915 ISIN Kodlu, 60.000.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir

Kamu Bilgilendirme Platformu’nda yayınlanan ilgili duyuruya ulaşmak için tıklayınız.

Tarih: 09.01.2019

Bono İhracının Tamamlanması

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22/03/2018 tarih ve 14/401 sayılı kararı kapsamında Şirketimizce yurt içinde 70.000.000,-TL nominal değer ve 120 gün vadeli borçlanma aracı halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle tamamlanmıştır.

Kamu Bilgilendirme Platformu’nda yayınlanan ilgili duyuruya ulaşmak için tıklayınız.

Tarih : 18.12.2018

Bono İhracının Tamamlanması

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22/03/2018 tarih ve 14/401 sayılı kararı kapsamında Şirketimizce yurt içinde 40.000.000,-TL nominal değer ve 92 gün vadeli borçlanma aracı halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle tamamlanmıştır.

Kamu Bilgilendirme Platformu’nda yayınlanan ilgili duyuruya ulaşmak için tıklayınız.

Tarih : 24.10.2018

05.10.2018 Vadeli Finansman Bonosu İtfa Bildirimi

Şirketimizce, 12.04.2018 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 175 gün vadeli, TRFGVYAE1813 ISIN Kodlu, 80.000.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.

Kamu Bilgilendirme Platformu’nda yayınlanan ilgili duyuruya ulaşmak için tıklayınız.

Tarih : 05.10.2018

Bono İhracının Tamamlanması

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22/03/2018 tarih ve 14/401 sayılı kararı kapsamında Şirketimizce yurt içinde 60.000.000,-TL nominal değer ve 96 gün vadeli borçlanma aracı halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle tamamlanmıştır.

Kamu Bilgilendirme Platformu’nda yayınlanan ilgili duyuruya ulaşmak için tıklayınız.

Tarih : 04.10.2018

İtfa Bildirimi

Şirketimizce, 29.11.2017 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 175 gün vadeli, TRFGVYA51812 ISIN Kodlu, 40.000.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.

Kamu Bilgilendirme Platformu’nda yayınlanan ilgili duyuruya ulaşmak için tıklayınız.

Tarih: 29.05.2018

İtfa Bildirimi

Şirketimizce, 13.10.2017 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 177 gün vadeli, TRFGVYA41813 ISIN Kodlu, 75.000.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.

Kamu Bilgilendirme Platformu’nda yayınlanan ilgili duyuruya ulaşmak için tıklayınız.

Tarih: 13.04.2018

Bono İhracının Tamamlanması

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22/03/2018 tarih ve 14/401 sayılı kararı kapsamında Şirketimizce yurt içinde 59.550.000,-TL nominal değer ve 175 gün vadeli borçlanma aracı, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle tamamlanmıştır.

Kamu Bilgilendirme Platformu’nda yayınlanan ilgili duyuruya ulaşmak için tıklayınız.

Tarih: 12.04.2018

Sermaye Piyasası Kurulu İhraç İzin Belgesi

Sermaye Piyasası Kurulunun 22.03.2018 tarih ve 14/401 sayılı kararı ile Yurt İçinde Halka Arz Edilmeksizin veya Yurt Dışında İhraç Edilecek Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin İhraç Belgesi ekte bilgilerinize arz olunmaktadır.

Kamu Bilgilendirme Platformu’nda yayınlanan ilgili duyuruya ulaşmak için tıklayınız.

Tarih : 26.03.2018

İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

Şirketimiz tarafından bir sene içerisinde yurt içinde halka arz edilmeksizin, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara ihraç edilmek üzere toplam 265.000.000-TL (İkiyüzaltmışbeşmilyon Türk Lirası) tutarına kadar borçlanma aracı ihracı başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.03.2018 tarih ve 14/401 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Kamu Bilgilendirme Platformu’nda yayınlanan ilgili duyuruya ulaşmak için tıklayınız.

Tarih : 23.03.2018

İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

Şirketimiz tarafından bir sene içerisinde yurt içinde halka arz edilmeksizin, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara ihraç edilmek üzere toplam 265.000.000-TL (İkiyüzaltmışbeşmilyon Türk Lirası) tutarına kadar borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na 05.03.2018 tarihinde başvuru yapılmıştır.

Kamu Bilgilendirme Platformu’nda yayınlanan ilgili duyuruya ulaşmak için tıklayınız.

Tarih: 08.03.2018